Entra en servei “L’agenda del Priorat”

13/03/2015

Aquesta setmana ha entrat en servei www.agendapriorat.cat que, com el seu nom indica, té vocació de recollir i mostrar els actes de caire cultural que tenen lloc a la comarca del Priorat al llarg de l’any. “L’agenda del Priorat” és una iniciativa empresa inicialment pel Consell Comarcal del Priorat, però són els impulsors culturals de la comarca aquells que l’actualizen i la doten de continguts.

L’objectiu és que aquesta agenda tingui vida pròpia a partir dels interessos i inquietuds dels municipis, les entitats i els ciutadans de la comarca, que han de ser el veritable motor de la pàgina. De fet, el procés de creació del web s’ha fet al llarg dels darrers mesos de manera participativa, tenint en consideració l’opinió i els interessos de nombroses entitats i agents culturals. La iniciativa també ha comptat amb el suport i el finançament de la Diputació de Tarragona mitjançant el conveni que té vigent amb el Consell Comarcal.

Aquest web parteix de la base que és “impulsor cultural” qualsevol persona, entitat, institució o societat (amb o sense ànim de lucre) que organitza i promou activitats a la comarca que siguin d’interès cultural (entès “cultural” en un sentit ampli, antropològic). És cada impulsor cultural, que prèviament s’ha de donar d’alta al web, qui es fa responsable dels continguts que publica.

En la declaració de principis del web, s’hi pot llegir que “L’agenda del Priorat” vol ser l’aparador de  tota l’activitat que es cou a la comarca i, especialment, “fer visible la cultura pròpia del Priorat, que mira de tirar endavant un model integral que té el nostre paisatge cultural com a eix vertebrador.  Una comarca que manté ben viu un model agrícola, que sap harmonitzar la tradició agrària de la Mediterrània i la innovació i la creativitat amb projecció de futur”.

En paraules del Conseller de Cultura de la institució, Jonàs Macip, “aquí hi cap tothom, i també aquelles persones que, a títol individual, siguin o no siguin professionals de la cultura, tenen inquietuds culturals que miren de tirar endavant en els seus respectius pobles”.

Tot i això, el Consell Comarcal del Priorat es reserva la funció d’administració i coordinació mínima que requereix el dia a dia d’aquesta agenda, amb la idea fonamental d’evitar abusos o mals usos i per garantir que la filosofia bàsica d’utilitat i servei públic que fa nèixer el web no es vegi desvirtuada.