El Priorat es consolida com a referent de destinació de turisme sostenible

Turisme sostenible

La comarca ha renovat per cinc anys més l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible que va obtenir el 2016.

Aquest dimarts 15 de febrer es va celebrar la Taula i el Fòrum de Turisme Sostenible del Priorat on es va explicar les principals recomanacions de l’informe de renovació d’Europarc.

La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una iniciativa de la Federació Europarc que té com a objectiu la promoció del desenvolupament del turisme en clau de sostenibiltiat arreu d’Europa. Sempre vinculada a Espais Naturals Protegits, la CETS és un metodologia i un compromís tant de les institucions com de les empreses vinculades a l’activitat turística per definir les seves estratètgies. La Carta s’entén com una eina de gestió que treballa per a oferir una experiència valuosa i de qualitat al visitant, salvaguardant els valors naturals i culturals, així com recolzant l’activitat econòmica de la població local i la seva qualitat de vida.

La CETS requereix d’una millora continua, per aquesta raó el mètode exigeix la renovació de l’acreditació per cada 5 anys.  El passat mes de març, des del Parc Natural de Montsant es va entregar a Europarc el dossier de renovació on es definia la nova Estratègia i Pla d’accions per al període 2021-2025 de la CETS del Priorat.

Aquest dimarts 15 de febrer es va comunicar oficialment la renovació a la gent del territori i agents implicats. Al matí, a la seu del Consell Comarcal del Priorat, el president del Consell Comarcal del Priorat Xavier Gràcia, juntament amb el director del Parc Natural de Montsant David Iturria, va anunciar als membres de la Taula de Turisme Sostenible del Priorat que la renovació havia estat comunicada així com es va presentar l’informe de la verificadora d’Europarc, la qual ens va visitar el passat mes de setembre. El mateix va succeir a la tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament de Falset, on s’havia convocat al Fòrum de la CETS amb una assistència de més de 40 persones vinculades d’empreses d’activitats, allotjaments, restaurants i equipaments culturals. Durant les dues sessions es va presentar el nou conseller de turisme del Consel Comarcal del Priorat, Antoni Muntané.

En aquest informe es destaca com a exemple d’excel·lència el sistema de governança de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat, la qual es lidera des del Parc Natural de Montsant i el Consell Comarcal del Priorat –a través de l’Oficina del Paisatge–, el qual és altament participatiu i representatiu de tots els agents –tan públics com privats– implicats en l’activitat turítica de la comarca. També s’ha valorat molt positiu que l’estratègia turística tingui com un dels seus principals motors la valorització del producte local i que molts establiments turístics ja estiguin treballant en clau de sostenibilitat.

Les principals recomanacions de l’informe del Comitè d’Europarc insisteixen en assegurar tant els recursos humans suficients que permetin un correcte seguiment i implantació del Pla d’accions com en assegurar la implicació i suport de les diferents administracions. Per altra banda, malgrat que s’han fet passos important en quant als estudis de freqüentació del propi Parc Natural de Montsant i de capacitat de càrrega de Margalef, s’insisteix en posar el focus en les qüestions d’accessibilitat i capacitat de càrrega a nivell de volum de vehicles, pels possibles conflictes si augmenta l’afluència en zones com Siurana o la Cartoixa d’Escaladei.

La nova estratègia de la CETS del Priorat es basa en convertir el Priorat en un referent en sostenibilitat atès que el desenvolupament del turisme sostenible és la única opció viable, garantia de la conservació dels valors naturals i culturals i que es correspon amb la dimensió socioeconómica i cultural de la comarca. Aquesta estratègia es concreta en l’execució d’un Pla d’accions que inclou un total de 70 accions amb una inversió prevista de 7,4 milions d’euros i que es basa en quatre línies fonamentals. La primera incideix en la gestió com a aspecte clau per garantir la coordinació, lideratge i integració de les entitats municipals. La segona, treballa en el producte amb la creació d’experiències significatives i l’impuls econòmic promocionant les activitats turístiques amb major impacte social i menor impacte ambiental. La tercera línia aposta per la sostenibilitat com a base del desenvolupament social i econòmic. Finalment, la quarta estratègia fa referència a la comunicació per compartir els objectius de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

Aquest nou Pla d’accions és fruit del procés de participació que es va desenvolupar des del març de 2020 al gener de 2021, el qual va comportar més de 50 reunions (presencials o telemàtiques), va comptar amb la participació de 214 persones de la comarca i es va traduir en aquestes 70 accions presentades per 26 administracions, organitzacions i empreses que tenen activitat al Priorat.

L’acte oficial d’entrega de la renovació de la Carta als tres Parcs Naturals tindrà lloc en una cerimònia el proper dia 3 de maig al Neusiedler See – Seewinkel National Park  d’Àustria, coincidint amb la celebració dels 20 anys de la CETS i de la Conferència d’Europarc.