Es tanca provisionalment la via ferrata de Montsant

ferrada-50_4.jpg
L’Equip de Gestió del Parc Natural, ha procedit al tancament provisional, per motius de seguretat, de la via ferrata de Montsant.

Donat que l’equipament de seguretat no està en bon estat i no reuneix les condicions que garanteixen la seguretat dels usuaris, desaconsellem la realització d’aquest itinerari.

La Via ferrata romandrà tancada fins que es finalitzin els treballs de millora

Més informació:
Parc Natural de la Serra de Montsant
Tel.: 977 827 310