Les visites als cellers de la comarca en augment any rere any

T2922405BX2_4.jpg
Les visites als cellers de la Ruta del vi han continuat a l'alça el passat 2009. Un total de 15.800 persones han visitat 16 dels 45 cellers que formen part de la Ruta del vi de les denominacions d'origen de la comarca.

Les dades, recollides per l'Oficina de Turisme del Priorat al llarg de l'any, han estat cedides generosament pels mateixos cellers. Un augment progressiu des de l'any 2006 que es reflecteix de la següent manera: 5.427 persones l'any 2006, segons dades de 9 cellers, 9.384 el 2007 sobre la base de 10 cellers i 9.939 el 2008 amb la informació cedida per 23 cellers. Aquestes xifres representen tan sols una part, un 40%, del públic que visita els cellers promocionats a la Ruta del Vi però que evidencia el gran interès dels nostres turistes per conèixer els vins de la comarca.

Pel que fa a la procedència dels visitants, una àmplia majoria, el 62% prové de Catalunya, 15% de la resta de l'Estat espanyol, el 13% de diversos països europeus i el 10% de països no europeus. 

Els números demostren un clar interès pels nostres vins fora de les fronteres de l'estat, que superen de bon tros els del públic de la resta d'Espanya. Evidentment, la proximitat fa que el públic català, que és el més nombrós en general al Priorat, sigui el principal client d'aquest cellers.

Entre els catalans, Barcelona i la seva àrea metropolitana és la que envia més visitants (56%), seguida de Tarragona i les comarques del Camp (32%), Girona (8%) i Lleida (4%). No cal dir que la distribució és calcada als percentatges de turistes, no necessàriament enoturistes, que visiten la comarca.

Pel que fa als visitants de la resta de l'Estat, un 40% provenen del País valencià, un 9% de Madrid, un 6% d'Aragó, un 5% del País Basc i el restant 40% es reparteix entre diverses comunitats. En aquest cas, les xifres també coincideixen amb els principals mercats emissors.

Curiosament en el cas europeu, la procedència dels enoturistes no coincideix sempre amb els països que més turistes envien al Priorat. Així doncs, només un 9% dels turistes francesos, primer mercat emissor de turistes estrangers al Priorat, visita algun celler; Alemanya, el tercer mercat estranger en importància, registra un 6%, davant un 17% de belgues o un 45% de públic d'altres nacionalitats entre les quals es compten suïsos, suecs o danesos. En canvi sí que mostren un gran interès els britànics, segons en el rànquing de turistes estrangers a la comarca, amb un 23%.

També observem que el públic provinent de destins llunyans com EUA, Canadà o Mèxic, configura, com ja hem dit, un 10% de les visites, percentatge molt proper al del públic europeu, en canvi, cal tenir en compte, que les xifres de visitants d'aquests països són molt inferiors a les dels europeus.

Una altra dada que podem extreure del balanç és que un 88% de les visites són d'individuals, ja siguin persones soles, en parella o petits grups, un 11% correspon a grups organitzats i un 1% són escolars.

Pel que fa a com han sabut de l'existència de les visites guiades, la distribució és força igual: un 23% ho ha fet a través dels establiments turístics de la comarca, un 15% per mitjà d'Internet, un 14% a través de l'Oficina de Turisme del Priorat, un 9% per mitjà del boca-orella, un altre 9% a través dels propis clients del celler i un 30% no s'especifica.

Cal dir que un 58% de les visites són concertades i un 42% sense concertar.

El balanç és positiu ja que aquesta xifra, de ben segur, és molt més elevada perquè només representa una part dels enoturistes que rep la comarca. Com ja hem dit, aquest nombre tan sols reflecteix les dades d'un 40% dels cellers de la Ruta, i cal tenir en compte que aquests cellers, al mateix temps, tan sols representen un 13% del total de cellers de la comarca.