La senyalització

Senyalització de camins

La senyalització dels camins amb què s’ha equipat la Xarxa de Senders de la comarca del Priorat combina la senyalització vertical direccional i la senyalització de continuïtat. Aquesta darrera consisteix en el pintat d’un senyal groc en forma de línia de mides aproximades 3x12 cm al llarg de tot el recorregut del camí. Aquests senyals tenen el doble objectiu d’ajudar a trobar la traça del camí allà on sigui confusa i alhora identificar els camins que formen part de la xarxa de senders comarcals i que, per tant, són mantinguts periòdicament per a la pràctica del senderisme.

En els trams on el senders coincideixen amb altres senyalitzacions de camins prèviament pintats, com per exemple GR’s i PR’s, s’ha dut a terme un repintat dels senyals, mentre que en els casos on existia una diversitat de senyals no reconeguts ni mantinguts s’ha substituït per l’adoptada a la xarxa de senders comarcals.