Les tasques de recuperació

Tasques de recuperació

En moltes ocasions els antics camins veïnals estan en desús quan es volen recuperar per a la pràctica del senderisme. La vegetació els cobreix total o parcialment, hi ha roques i restes d’esbalçaders que han caigut sobre el ferm del camí, alguns troncs i branques tallen el pas, la construcció de pistes els ha dividit en trams i els nous talussos són difícils de superar, etc. La primera feina a fer en un camí que presenti alguna de les problemàtiques descrites és reobrir completament el pas i tornar a fer transitable la totalitat del camí.

De manera genèrica i esquemàtica aquestes són les actuacions que s’han realitzat:

 • Desbroçada de la vegetació: inclou la tala de branques i troncs que envaeixen l’espai del camí, i la sega i trituració de matolls, barses i herbotes que creixen sobre el camí.
 •  
 • Despedregat: retirada dels rocs i pedres que per les seves dimensions dificultin el pas.
 •  
 • Anivellat de la plataforma del camí en els trams on hagi desaparegut incloent la reconstrucció dels marges inferiors quan el seu esfondrament impedeixi el pas.
 •  
 • Sanejat dels esbalçaders que han caigut sobre el ferm del camí.

De moment, els camins recuperats i en els què s’ha dut a terme algun tipus d’intervenció són els següents:

 

 

 • Antic camí de Falset a Gratallops.
 •  
 • PR C-53 entre Falset i la Torre de Fontaubella.
 •  
 • Camí de les Bassetes del Lloar.
 •  
 • Camí dels Auberadors de Pradell de la Teixeta.
 •  
 • Camí del Grau de la Figuera des de la Vilella Baixa.
 •  
 • Camí del Pont de Cavaloca de Cabacés.
 •  
 • Camins de la Serra de Llaberia.
 •  
 • Antic camí de Margalef a l’ermita de Sant Salvador.
 •  
 • Camins de la Serra Major del Montsant.