Miners del plom a Bellmunt del Priorat

Des dels romans fins als nostres dies, hem utilitzat el plom per a moltes aplicacions diàries. Descobrim aquesta relació amb aquest metall: viatgem al Priorat, on es trobar el primer poblat de miners del plom que va haver a Catalunya i ens endinsem en una mina antiga.