Poblat prehistòric del Calvari

El jaciment del Calvari (s.VII-VI aC) es troba molt a prop del poble del Molar, sobre una petita elevació que permet un bon control del seu entorn. Part de les seves estructures encara resten amagades ja que no està totalment excavat. 

El poblat del Calvari (s.VII-VI ac) formava part d'una estructura territorial integrada per dos assentaments principals, el Calvari i el Puig Roig (el Masroig), i dos de secundaris, el Tossal del Camat (el Molar) i el Tossal de l’Avenc del Primo (Bellmunt del Priorat), que depenien, respectivament, dels dos poblats principals. El domini visual d’uns i altres, les comunicacions amb l’Ebre, el Siurana i la foia de Móra així semblen indicarar-ho.

És important tenir en compte que entre aquest jaciments hi ha intervisibilitat, una condició que sempre tenien en l’antiguitat els poblats pertanyents a un mateix territori.

Les excavacions dels darrers anys al poblat han millorat molt el coneixement que en tenim. Ara sabem que la construcció de l’antic dipòsit del Molar el va tallar per aquest cantó, tot i que no devia continuar gaire més enllà. Pel cantó de la font s'ha trobat ja el límit i la seva corresponent muralla, que és doble. Resta encara conèixer els límits pel la banda de la carretera de la Figuera i el seu extrem nord.

El que s'ha excavat fins ara permet afirmar que tenia més de 1000 m2 i dues parts ben diferenciades:
 
La que dóna al cantó de la carretera de la Figuera està ocupada per una sèrie de cases de planta rectangular allargada que discorren en sentit perpendicular al gran mur que separa els dos sectors i a la carretera.
 
La que dóna a la font és més pendent i per això es disposen tot un seguit d’àmbits en sentit contrari, de forma que s’adapten millor a la topografia natural del terreny.
 
Per arribar-hi cal agafar el camí cimentat senyalitzat com "El Calvari" que surt prop de la cruïlla de la carretera de la Figuera amb la del Lloar, a tocar del poble.
 

Contacte

Adreça

Ajuntament del Molar, c/ Marquès de Tamarit, 1
43736 Tarragona
Espanya

Municipi
Telèfon
977 825 127