ALBARCA

UNA POSICIÓ PRIVILEGIADA

Albarca era lloc de pas del camí reial de Reus a Lleida i Fraga, una ruta important de transport de mercaderies que comunicava les poblacions de la costa amb les terres de l'interior. Abans de la construcció de la carretera actual el camí de mules passava per l'indret anomenat Els hostalets, just al peu de Montsant, on hi havia una ferreria i hostals on es podien allotjar els traginers. Avui només queden les runes de dos grups d'edificacions.
Va ser municipi independent fins a mitjan segle XIX. Després de la guerra de 1936-1939, la vila va patir un ràpid procés de despoblament.

A més del paisatge espectacular i de ser un bon lloc de partida d’excursions cap a la serralada de Montsant, s’hi troba l’església de Sant Vicent, un de les pocs exemples que es conserven de l’arquitectura romànica. Documentada el 1152 va ser modificada al segle XVII. De la primitiva estructura conserva la part de l’absis. La portalada és d'estil renaixentista.

Paissatge del vi
DO Montsant
Audios
Fichier audio