BELLMUNT DEL PRIORAT

A REDÓS DE LES MINES DE PLOM

La història de Bellmunt del Priorat va lligada, indiscutiblement, a la de les mines existents al seu territori, de les quals ja se'n fa esment des de l'antiguitat. Aquestes mines, situades entre el poble i el riu Siurana, foren explotades amb tota seguretat durant l'època romana. Fins i tot hi ha possibilitats que els filons a flor de terra fossin utilitzats anteriorment pels pobladors ibers.

A mitjan segle XVIII, les mines, que fins aleshores havien estat explotades per particulars que pagaven el delme a l'arquebisbe de Tarragona, el qual en tenia la senyoria, foren declarades de propietat pública i explotades fins a la Guerra del Francès.

A mitjan segle XIX, l'Estat arrendà de nou les mines i això va fer que el poble es recuperés molt aviat dels estralls de la fil·loxera, que tant va afectar els pobles del Priorat.

Durant el segle XX, l'explotació de les mines de plom assolí punts culminants. L'any 1970, ja en plena decadència, les mines encara donaven ocupació a 200 treballadors.

Paissatge del vi
DOQ Priorat
Audios
Fichier audio