Fotografia església Cornudella
L'església de Santa Maria, de Cornudella de Montsant, ha estat declarada bé cultural d'interés nacional, en la categoria de monument històric segons l'Acord de Govern Gov/53/2013 publicat al DOGC número 6388.
Segons el mateix acord també es delimita l'entorn de protecció del monument i el subsòl del monument històric.
Descripció
L'església de Santa Maria dóna façana al pas de la carretera C-242 pel centre de Cornudella de Montsant i forma part d'una illa edificada situada al nucli antic del municipi. És una gran obra renaixentista, de planta rectangular, d'una sola nou coberta per una volta de canó amb llunetes, i amb capelles laterals comunicades. La façana, que és l'element més renaixentista, s'obre al nord i està flanquejada per dues torres de base gran. En el cos central hi ha la porta d'arc a nivell, emmarcada per dues columnes dòriques, que fan de suport al frontó triangular llis, sobre un entaulament amb tríglifs i métopes. A l'interior, que és auster, hi ha un ampli cor, damunt la portalada.
És l'unica església del Priorat que té dues torres, una d'elles el campanar, les quals tenen poca alçària i estan fetes amb pedra, com la resta de l'edifici.

És un exemple singular d'arquitectura religiosa renaixentista català. Totes aquestes característiques, així com les seves dimensions, li confereixen una representativitat en el context del patrimoni cultural de Catalunya que la fa mereixedora de ser protegida legalment i de ser declarada com a bé cultural d'interès nacional.