L’increment d’agències de viatges que operen al Priorat referma la comarca com a destí

BuyCatlunya10entrevista0_3.JPG
L’increment d’agències de viatges que operen al Priorat referma la comarca com a destí

> Touroperadors estatals i internacionals ofereixen propostes centrades principalment en l’enoturisme, el senderisme i el cicloturisme

El posicionament i consolidació del Priorat com a destí turístic és un dels fets més remarcables dels darrers anys a la comarca. A banda de l’augment de l’oferta de productes turístics creats per les empreses del territori, com són allotjaments, restaurants, cellers i altres empreses locals, i del desplegament del Pla de Foment de Turisme del Priorat, un factor que ha contribuït a refermar la comarca com a destinació ha estat l’increment d’agències de viatges que operen a la comarca. Aquestes incorporen en els seus catàlegs propostes específiques centrades en el Priorat, principalment encarades a l’enoturisme i al gaudi del paisatge a través del senderisme i el cicloturisme.

Si l’any 2005 l’Oficina d’Informació i Turisme (OIT) del Consell Comarcal del Priorat identificava tres touroperadors treballant al Priorat, actualment manté relació directa amb més d’una vintena, tant estatals com internacionals, als quals ha prestat o presta suport en el desplegament de la seva activitat a la comarca. Aquest suport es materialitza, per citar alguns exemples, en assessorament puntual, cessió de material gràfic per confeccionar el material promocional i dedicació d’un apartat específic al web de l’OIT (turismepriorat.org).

Segons Cristina Beltran, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Priorat, “a banda d’aquesta vintena d’agències amb les que l’OIT manté relació, hi ha altres touroperadors que en aquests moments ofereixen productes i paquets turístics de la comarca, i que evidencien aquesta consolidació i maduresa del Priorat com a destí, equiparant-lo a altres de renom”.

Per a Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat, “un dels fets destacables de l’increment d’agències que operen al Priorat és la diversitat del seu origen. A les empreses amb seu a Catalunya i Espanya, cal sumar-hi agències de països com Alemanya, Estats Units, Dinamarca, França, Suècia, Holanda i el Regne Unit, que porten al Priorat turistes d’arreu del món d’un nivell adquisitiu mig-alt i amants dels grans atractius que ofereix el Priorat”.

En el que respecta a aquests reclams que ofereix la comarca, i a banda de l’enoturisme, cal fer esment especial en el cas del senderisme, amb el qual es partia pràcticament de zero. Joan Carles Garcia incideix en què “la recuperació de senders i la creació d’una Xarxa de Camins per part del Consell Comarcal del Priorat, xarxa en la que es fa un manteniment periòdic, va ser i és clau en la promoció i l’auge d’un turisme que valora la qualitat paisatgística, que es complementa a la perfecció amb el turisme del vi i que encaixa en aquest model de desenvolupament econòmic sostenible que impulsem i defensem des del Consell Comarcal”. Segons, la tècnica Cristina Beltran, “en aquests moments, una quinzena de les agències amb les quals l’OIT manté contacte ofereixen productes i paquets turístics centrats en els senderisme al Priorat, quan fa uns anys pràcticament cap empresa contemplava específicament aquesta opció” .