S'inaugura la reconstrucció del claustre menor de la Cartoixa d'Escaladei

Fotografia Claustre Menor Cartoixa Escaladei
La Cartoixa d’Escaladei recupera gran part del seu esplendor amb la reconstrucció del seu claustre menor

Ja és possible visitar la part cenobítica del monument des de l’interior, restaurada amb peces originals

La recuperació de la part central de la Cartoixa d’Escaladei, materialitzada gràcies a un procés de reconstrucció, suposa la possibilitat que els visitants puguin accedir de forma directa a unes restes significatives per apropar-se a com era la vida monacal.

La possibilitat de contemplació in situ constitueix un mètode ideal per a conèixer la vida cenobítica dels cartoixans, que cobra una especial rellevància si es pensa en l’estat original de les obres abans d’escometre la intervenció endegada pel Departament de Cultura.

El conjunt monumental de la Cartoixa d’Escaladei va patir intensos i llargs períodes d’espoli i d’abandonament. Els edificis de la Cartoixa es van convertir en una mena de pedrera o bòvila local, fet que havia transformat aquest conjunt en una autèntica ruïna. De la profusament ornamentada Cartoixa prèvia a l’any 1835 no van romandre més que les restes que quedaren soterrades, aquelles que no era possible “arrencar” del seu suport i aquelles que no presentaven un evident interès o valor material.

La conservació d’aquestes escasses restes d’ornamentació era fonamental per a poder entendre la Cartoixa com el sumptuós edifici que havia estat. La conservació de la ornamentació es va considerar essencial i es va desenvolupar paral•lelament a les indispensables tasques d’excavació arqueològica, de reintegració arquitectònica i d’actuació museològica, tasques que havien de servir per a promoure la conservació a llarg termini de tot el conjunt i, alhora, la seva transformació en un lloc visitable.

L’actuació sobre la zona cenobítica de la cartoixa d'Escaladei es va programar amb un triple objectiu:
1- Obrir a la visita pública un nou espai, la zona cenobítica, que fins al moment no havia estat mai visitable;
2- posar en valor alguns dels elements artístics de la cartoixa que fins ara havien passat desapercebuts per estar enterrats sota la runa o emmascarats entre la vegetació, i afegir-los a la visita pública, i, 
3- Garantir la conservació futura dels edificis i dels seus components més fràgils (guixeries, pintures, arrebossats...).

Tot i així, la intervenció en el monument també ha volgut compaginar en tot moment la seva preservació amb el manteniment del caràcter de ruïna que ha arribat a constituir un altre valor característic d’Escaladei.

(veure Nota de premsa sencera al pdf adjunt)